2 percenta

2 percenta

Svoje 2% z dane môžete darovať štátu, alebo podporiť neziskovú organizáciu – napríklad tú našu.
Naše občianske združenie sa volá UzemnePlany.sk a jednou z našich aktivít je projekt VRANOKOŇOVO.
Je našim cieľom, aby jednotlivé návrhy uzreli svetlo sveta aj reálne. Realizácia týchto projektov niečo stojí, preto každá korunka je dobrá.

Názov neziskovky: UzemnePlany.sk
Adresa: Letná 40, 040 01 Košice
tel./fax: +421 55/ 623 15 87
mobil: 0907 458 406
e-mail: office@uzemneplany.sk
web: http://www.uzemneplany.sk

Občianske združenie UzemnePlany.sk bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky.
Číslo spisu: VVS/1–900/90–32025
IČO: 42 10 16 03
DIČ: 202 262 95 10
Právna forma: 701 Združenie
OEČ: 94992 Činnosti záujmových organizácií
Číslo účtu: 400 894 79 69 / 7500
IBAN: SK16 7500 0000 0040 0894 7969
ISSN: 1338–2772