Foto z vernisáže v Prešove

Foto z vernisáže v Prešove

Foto z Carrafovej väznice v Prešove, kde sa konala vernisáž výstavy Vranokoňovo.
Výstava je prístupná až do konca marca.
Následne sa presúva do Starej Ľubovňe a potom oúšťame Slovensko – smerujeme do francúzskeho Marseille.