Pozemok Pod mostom

Pozemok Pod mostom

Pozemok Pod mostom už definitívne na 20 rokov patrí nášmu občianskemu združeniu.
Mesto Košice nám ho za symbolické 1 euro darovalo.
Teraz je už na nás (a na sponzoroch) či sa nám to podarí zrealizovať. S vašou pomocou určite.