Východné výhody

Východné výhody

V najnovšom čísle časopisu Atrium článok aj o Vranokoňove.
Medzi dvoma mestami.