Partneri

Hlavný organizátor a autor projektu Vranokoňovo:

UzemnePlany.sk


Suborganizácia za Prešov:

Urbanika


Partneri:

Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013

Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky

Architektonické štúdio Atrium

East Side Architecture

Spolok architektov Slovenska


Hlavní sponzori:

Nová Polhora Invest

MBI

Energo control


Sponzori:

ISOVER

Elcom


Mediálni partneri:

Časopis ARCH

Vydavateľstvo Eurostav

Urbanita

Doba

www-architecture.sk

Rádio Prešov