50

NÁVRH RIEŠENIA PROBLÉMU S ODPADKAMI V OKOLÍ ODPADKOVÝCH KOŠOV

Autor(i)
Bc. Dorota Mihaliková Pánková
Miesto/lokalita
Jedlíkova 1126/17, 04011 Košice - Západ, Slovenská republika
NÁVRH RIEŠENIA PROBLÉMU  S ODPADKAMI V OKOLÍ ODPADKOVÝCH KOŠOV

Dlhodobým problémom Jedlíkovej ulice boli povaľujúce sa a lietajúce smeti, ktoré boli po „znovu pretriedení“ vyhádzané v okolí smetných košov. Keďže bol takýto neporiadok v okolí pokutovaný a nezaplatili ho vinníci, hľadalo sa riešenie. Smetné koše sa začali zamykať na visiacu zámku. Toto riešenie však veľmi nezabránilo vyberaniu a rozhadzovaniu smetí, len znepríjemnilo vyhadzovanie odpadkov obyvateľom. Otvárať visaciu zámku na reťazi v daždi, alebo snehu je dosť nepríjemná záležitosť. Okrem toho veľmi často dochádza k poškodzovaniu košov páčením, čo zvyšuje výdavky spoločnosti, ktorej koše patria. Mnou navrhované riešenie je uzatvoriť už existujúce klietky chrániace odpadkové koše dvierkami napr. z plechu alebo pletiva s uzatváraním na zámku. Bolo by to hygienickejšie a v konečnom dôsledku efektívnejšie.

Poloha na mape

comments powered by Disqus