34

Vybudovanie dopravnej škôlky

Autor(i)
Bc. Zuzana Milkovičová
Miesto/lokalita
Európska trieda 2507/11, 04013 Sídlisko Ťahanovce, Slovenská republika
Vybudovanie dopravnej škôlky

Na vybranom území sa nachádza budova základnej školy pre 1. a 2. ročník prvého stupňa s nevyužitou trávnatou plochou nachádzajúcou sa za touto budovou. Keďže na sídlisku nie je žiadna dopravná škôlka, ktorá by mala patriť k základnej výučbe každého žiačika, navrhujem jej umiestnenie práve v tejto lokalite. V súčasnosti sa využíva trávnatá plocha skôr na venčenie psov. Farebné oplotenie takejto škôlky by malo nielen deti motivovať k hravému učeniu sa, ale zároveň by tvorilo zábranu pred znehodnotením prípadných psíčkarov alebo vandalov.

Poloha na mape

comments powered by Disqus