36

mostík na stromoradí

Autor(i)
Zuzana Medvecká
Miesto/lokalita
Metodova 3341/9, 08001 Prešov, Slovenská republika
mostík na stromoradí

obľúbená prechádzka prešovčanov, nadchodom s mostíkom by sa mohol vytvoriť bezbariérový prechod ponad cestu, pre cyklistov, vozíčkárov, mamičky, skaterov, korčuliarov – pokľudne od divadla až k cintorínu, bolo by to dobré, nie?

Poloha na mape

comments powered by Disqus