26

Oddychová zóna Sibírska

Autor(i)
Michal Chmeliar
Miesto/lokalita
Sibírska 6958/16, 08001 Prešov, Slovenská republika
Oddychová zóna Sibírska

V časti sídliska Sekčov pod názvom Sibírska sa nachádza areál s veľkým potenciálom. Je tu priestor na vytvorenie oddychovej zóny pre 9000 obyvateľov. Na spomínanom území sa nachádza stará panelová cesta ešte z čias výstavby sídliska. Cesta asi spĺňala účelovú komunikáciu pre zariadenie staveniska. Na tomto mieste navrhujem umiestniť veľký mega-šach, petangové ihrisko, lavičky, fontánu a veľa stromov. Revitalizáciou tohto územia by sa tak urobilo krásne oddychové a bezpečné územie pre obyvateľov sídliska

Poloha na mape

comments powered by Disqus