7

Prechod pre chodcov, alebo pre autá?

Autor(i)
prechodca
Miesto/lokalita
Komenského 71/57, 04001 Košice - Sever, Slovakia
Prechod pre chodcov, alebo pre autá?

Komu slúži tento prechod pre „chodcov“ na Komenského ulici? Autám, či chodcom? Podľa vyhlášok o cestnej premávke auto nemôže zastať na prechode pre chocov. Ako je teda možné, že na tomto prechode autá nielen stoja, ale ním priamo prechádzajú cez peší chodník, priamo ohrozujú chodcov, cyklistov, …, o deťoch nehovoriach.

Každé dopravné značenie, každá cesta, prechod, … podlieha schvaľovaniu mesta, policajného zboru, správy komunikácii a neviem koho ešte = ak toto funguje, je v prevádzke, tak to museli všetci vyššie uvedení scháliť!!!!!!!!!!!!!!

Je toto vôbec možné????

Poloha na mape

comments powered by Disqus