52

Verejné osvetlenie diaľnice

Autor(i)
Peter Vašičkanin
Miesto/lokalita
68, 08201 Kendice, Slovenská republika
Verejné osvetlenie diaľnice

Tento podnet zahrňa najmä to, aby sa na D1 prioritne vybudovalo osvetlenie kvôli bezpečnosti , prípadne aspoň jedna benzínová pumpa na rekreáciu a oddych.

Poloha na mape

comments powered by Disqus