0

Alžbetin ostrov Košice - (Annin ostrov Ťahanovce)

Autor(i)
Ing. Ján Nigut
Miesto/lokalita
Pri hati, 040 13 Ťahanovce, Slovenská republika
Alžbetin ostrov Košice - (Annin ostrov Ťahanovce)

V časti vášho zámeru, v našom katastri, navrhujeme v rámci riešenia protipovodňovej ochrany mesta Košice riešiť i nový „ostrov“ a to doslovne. Rameno Hornádu popri železničnej trati v smere od ťahanovského mosta po splav vytvoriť vodnú kapacitnú retenčnú nádrž – jazero s ostrovom primeranej veľkosti. Odpadne množstvo kilometrov pre preprave výkopkov vo výkaze výmer. Na novovzniknutom ostrove a okolí vznikne množstvo podnetov pre cestovný ruch. Ako napr. „Open air„ výstavy, koncerty. Súčasnú lávku by bolo možné preto zachovať.

Poloha na mape

comments powered by Disqus