31

NÁMESTIE 17. NOVEMBRA

Autor(i)
Ing. arch. Jana Pastoroková, Ing. arch. SERGEJ PASTOROK Mgr. art. MAREK TKÁČIK
Ateliér
J-ART
Miesto/lokalita
17. novembra 6600/1, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 08001 Prešov, Slovakia
Odhadovaná cena
neurčené
NÁMESTIE 17. NOVEMBRA

Predmetom riešenia UrŠ bolo navrhnúť urbanistickú
koncepciu časti areálu Prešovskej univerzity s logickými
väzbami na polyfunkčnú zástavbu objektov ulice
17. novembra s postavanou občianskou vybavenosťou.
Ústredným motívom bolo vytvorenie viacfunkčnej plochy
námestia, ktorá prepája objekty areálu univerzity,
tvorí logické pešie prepojenia jednotlivých objektov,
umožňuje usporiadanie rôznych kultúrno-spoločenských
podujatí a happeningov a zároveň vytvára príležitosti
pre pokojné posedenie, relax a oddych. Dôležitú
úlohu zohráva námet objektu študentského centra
FUTURE, ktorý je navrhnutý tak, aby svojim hmotovopriestorovým
riešením nevytvoril bariéru medzi námestím
a polyfunkčnými objektmi ulice 17. novembra.
Parter objektu je maximálne uvoľnený, svojou obsahovou
náplňou by mal doplniť funkcie a služby najmä pre
potreby študentov.


The main subject stated by URS was proposing an urban
conception for Presovska University that would ensure
a reasonable connection between buildings at 17 novembra
street/11 and the University with a basis for public
facilities.
The principal objective was to create a multi-functional
main square, that would connect the individual university
buildings, and at the same time, would be able to provide
the possibility to organize various cultural events, happenings,
along with using the potential of the square as
a calm and relaxing space for citizens. Another important
role in the project is a scheme represented by the Student
Union (Center) FUTURE, which is proposed in a way that
would not produce any obstacles between the square and
the multi-functional subjects situated in 17 novembra
street, its main purpose to accommodate facilities and
services primarily oriented at students.

Poloha na mape

comments powered by Disqus