86

Zvieratkovské kontajnery

Autor(i)
Ing. arch. Katarína Halušková, Ing. arch. Kamila Kulíková
Miesto/lokalita
Tri hôrky 2-10, 04011 Košice - Západ, Slovenská republika
Odhadovaná cena
30 Eur/ks
Zvieratkovské kontajnery

Smetné kontajnery na sídliskách vyzerajú príšerne, odpudivo a špinavo.
Každý sa pri pohľade na ne zhnusí, odvráti, rýchlo vyhodí odpadky
a uteká preč.
Prostredníctvom mestských zásahov sme sa rozhodli s týmto problémom
popasovať a vyriešiť ho. Boli už vymyslené rôzne riešenia na
skultivovanie kontajnerov, či už ich zakrytím, obmurovaním, oplotením
alebo momentálne najaktuálnejším riešením, a to prekrytím
kontajnerov konštrukciou pletiva, ktorá by mala byť obrastená rastlinami.
Bohužiaľ, realita je iná a pletivá v 90-percentách ostávajú
neprekryté a hrdzavé.
My sme sa rozhodli tieto kontajnery ničím nezakryť, ale pomaľovať
ich. Námetov na ,,maliarske“ stvárnenie je nespočetné množstvo,
záleží na kreativite každého umelca. Zároveň sa nášmu každodennému
problému pridáva estetická hodnota každého originálneho
výtvoru, a tým si s ním vytvárame vzťah. Mohla by to byť aj cesta
učenia detí hravou formou o tom, aké dôležité je separovanie a recyklácia
odpadu. Ako treba ,,zvieratká “ kŕmiť a čím.
Naše riešenie pozostáva z rozprávkových bytostí – zvieratiek, jednoduchých
štruktúr (napr. srsti) v pestrej palete farieb s označeniami
separovaného zberu.
Z dôvodu nízkych nákladov na realizáciu je možné do projektu zapojiť i deti
zo škôl, škôlok, stredných škôl a vysokoškolákov s umeleckým zameraním.


The rubbish containers in housing estates look horrible – they are
dirty and disgusting. When putting rubbish inside, everyone is simply
nauseated, they turn away and then just run.
We have decided to face up to this problem and thus solve it by means
of various city interventions. Various solutions have been delivered

  • to cover the containers, surround them with a wall or a fence

as well as the last – but not the least – solution which is the mostupto-
date which suggests covering the containers with a wire netting
construction green and overgrown with plants. Unfortunately, reality
is otherwise…wire nettingis usually not overgrown and rusty.
Our plan is not to cover the containers or surround them with a wall.
Instead, we have decided to decorate them with paintings. There are
various subjects for the “depiction” of rubbish containers; it depends
on the creativity of the artist. Each piece of work has a certain artistic
value in itself and through it we connect ourselves with this everyday
problem. It could also be the way to show children and teach them that
it is very important to separate and recycle rubbish, to teach them how
to “feed” the animals and what to “feed” them with.
Our solution involves fairytale creatures – animals, simple structures (for
instance furs) of various colours with marks indicating rubbish separation.
As the implementation costs are low, it is possible for kindergartens, primary
and secondary schools as well as art students to participate in the project.

Poloha na mape

comments powered by Disqus