64

Svetelná mapa mesta

Autor(i)
Jozef Bátor, Mária Holčeková, Martin Hložka, Andrea Leitmannová
Ateliér
YOUNG.S
www.architektbator.sk
Miesto/lokalita
Moldavská cesta, 04011 Košice - Západ, Slovensko
Odhadovaná cena
2 000 €
Svetelná mapa mesta

V dobe informačného chaosu, keď od všadiaľ na nás útočÍ agresívnosť
reklamy, človek ľahko stráca orientáciu. Prehliadnuť pri šoférovaní
práve tu správnu informačnú tabuľu medzi spleťou stále sa
zväčšujúcich bilboardoch nie je žiadny problém. V lepšom prípade
si šofér dá dve otočky na okružnej križovatke, v horšom sa motá ešte
hodinu po jemu neznámych uliciach. Koncept vytvorenia tzv. svetelnej
mapy mesta hlavných dopravných trás podvedome – na základe
vnímania farieb – farebných svetiel – zlepšuje orientáciu, plynulosť
a bezstresovosť prepravy. Systém orientácie na základe vnímania
farieb – cez deň sú to farebne natreté lampy – v noci farebne svietiace
lampy – pričom každá farba predstavuje virtuálnu spojnicu
jednotlivých „výpadoviek“, prípadne centra. Jednoduchosť princípu
„nasleduj svetlo“ nahradzuje otravujúce každo-stometrové opakovanie
v lepšom prípade „po sto metroch zabočte mierne doprava“,
v horšom „ak to bude možné, otočte sa!!!“.


In the age of information chaos when we are assaulted by commercial
aggression from all sides, people easily lose their orientation.
To overlook the right information board among the billboards at
a cross roads while driving is easily done. At best, a driver can go two
times round a roundabout, in the worst case a person winds around
unfamiliar streets for an hour. The concept of creating so-called luminous
maps of major transport routes – subconsciously based on
the perception of colours – colourful lights – improves orientation,
continuity and stress-free transport. An orientation system based on
colour perception – during the day they are colour-painted lamps – at
night colour shining lamps – each colour represents a virtual connection
of „side roads“ or centre. The simplicity of the „follow the light“
principle replaces a tiresome every-one-hundred-day repetition
in the best case perhaps „after one hundred meters bear right“, in the
worse case “ turn round when possible!!!“.

Poloha na mape

comments powered by Disqus