32

Fontána v Centrume na Sídlisku III

Autor(i)
Zuzana Korpášová
www.delavande.sk
Miesto/lokalita
Prostějovská 4824/31, 08001 Prešov, Slovakia
Fontána v Centrume  na Sídlisku III

Každý, kto býva od ,,konečnej” po Vukov, dobre pozná tento priestor.
Už dlhé roky pôsobí nevzhľadne a straší okoloidúcich. Preto som
si ho vybrala za modelové miesto. Riešená plocha sa rozprestiera
medzi MILK-AGRO-m, potravinami CBA, krčmou u Holíča a kaderníctvom.
Cieľom môjho návrhu bolo vytvoriť akési mininámestíčko
s oddychovou funkciou a príjemným posedením pri káve alebo pive.
Miesto, kde si človek sadne a osvieži sa medzi nákupmi. Nachádzajú
sa tu dva terasovité bazény s výpustami, dláždená plocha s vodotryskmi
(vo výške 15 cm nad zemou), ktoré pritiahnu pozornosť
najmä malých detí počas letných mesiacov, nízke oporné múriky
so zabudovanými kvetináčmi pre popínavé rastliny (napr. Parthenocissus
quinquefolia ), sedenie na veľkom schodisku pod troma
nízkokmennými stromami (napr. Amelanchier lamarckii) a rohové
posedenie na terase.


Everyone who lives within „konečná – Vukov“ knows the area well.
It has been a long time since the area scarred and impacted unattractively
on its surroundings. That is why I have chosen it as a model.
The area addressed lies between Milk Agro, the CBA grocery, a pub
„u Holiča“ and a hairdresser´s.
The aim of my proposal was to create a sort of minisquare with a resting
function and comfortable seating for coffee orbeer. A place where
one can sit and relax among shopping.
There are two terraced pools with outfalls, a paved area with fountains (at
height of fi fteen centimetres above the ground) to attract the attention,
particularly, of small children during the summer months, low supporting
walls with incorporating fl owerpots for climbers (such as Parthenocissus
quinquefolia), sitting on a large staircase under three low-trunk trees (for
example, Amelanchier lamarckii) and corner seating on the terrace.

Poloha na mape

comments powered by Disqus