5

Multifunkčná knižnica

Autor(i)
Bc. Juraj Kis
Miesto/lokalita
Alvinczyho, 04001 Košice, Slovenská republika
Odhadovaná cena
10 000 000 €

Semestrálna práca

Škola
TUKE
Fakulta
Stavebná fakulta
Konzultant
Ing.Arch Viktor Kostelný
Multifunkčná knižnica

Riešenie knižnice v danej lokalite spolu s dvoma podzemnými garážami
uspokojí parkovanie na danom mieste aj pre ľudí navštevujúcich
blizku nemocnicu. Samozrejmosť je napojenie na cyklisticky
chodnik. Knižnica je v spolupraci s EHMK 2013. V budove sa uvažuje
s premietaním nezávislých filmov, galériou s výstavnou sieňou, pódium
s kaviarňou na prezentáciu hudobných skupín a s reštaurátorskou
dielňou pre knihy. Preto neváhajte a podporte túto knižnicu
mala by prínos pre množstvo ľudí.


The solution of a library in the area given with two underground
garages meets parking requirements at a given place also for people
attending the nearby hospital. As a matter of course there is a connection
with the cycling route. The library cooperates with Kosice – the 2013 European capital of culture. The building is considered for screening independent movies, a gallery with exhibition hall,
a stage with coffee house intended for music band presentations and
restoration workrooms for books. So do not hesitate and support this
library. It would be a contribution to many people.

Poloha na mape

comments powered by Disqus