33

Prešov Hlavná - Južný park

Autor(i)
Marián Pitka, Karol Gregor, Miroslav Semeš (vizualizácia)
Miesto/lokalita
Hlavná 65-67, 08001 Prešov, Slovenská republika
Odhadovaná cena
6,6 Mil.
Prešov Hlavná - Južný park

Mestský zásah spočíva v znížení súčasnej úrovne mestského parku,
a tým aj vo vytvorení samostatne fungujúceho priestoru vybaveného
verejnými funkciami. Perspektívne sa uvažuje o prepojení
tohto priestoru s podzemnými podlažiami uličnej zástavby, a tak aj
o vytvorení novej funkčnej vrstvy mesta. Návrh je hľadaním vlastnej
identity mesta so snahou využiť jeho danosti.


The urban intervention consists in the
reduction of the current urban park level
and so the creation of individual working
space equipped with public functions. The
prospect considered is the connection of
this space in underground fl oors of the
street’s built-up-area and thus the establishment
of a new functional urban layer.
The proposal is to look for the city’s selfidentity
along with the qualities given.

Poloha na mape

comments powered by Disqus