77

Prešov - Rómska štvrť

Autor(i)
Marián Pitka, Karol Gregor, Miroslav Šurka (vizualizácia)
Miesto/lokalita
Tarasa Ševčenka 3938/28, 08001 Prešov, Slovenská republika
Odhadovaná cena
1,3 mil.
Prešov - Rómska štvrť

Cieľom návrhu je zlepšenie mestského prostredia obývaného rómskou
komunitou. Spočíva v celoplošnej zmene kvality prostredia, v ktorom
sú v pravidelnom rastri umiestnené objekty formou kontajnerov ako zázemie
remeselnej činnosti Rómov. Súčasťou skvalitnenia prostredia je
postavenie nových fasád, pričom sa uvažuje o výtvarných sympóziách
a medzinárodnej účasti.


The proposal aims at the improvement of the urban area inhabited
by the Gypsy community. It consists of a full-area quality change
where in a regular grid there are located objects in the form of containers
as a Gypsy craftmanship background. The implementation of
a new façade is essential in order to enhance the area, where an art
symposium with international participation is considered.

Poloha na mape

comments powered by Disqus