34

Prešov Hlavná - Severný park a 49. rovnobežka

Autor(i)
Marián Pitka, Karol Gregor, Miroslav Šurka (vizualizácia)
Miesto/lokalita
Hlavná 3002/120, 08001 Prešov, Slovenská republika
Odhadovaná cena
2,6 mil
Prešov Hlavná - Severný park a 49. rovnobežka

Mestský zásah spočíva v znížení súčasnej úrovne mestského parku, a tým
aj vo vytvorení samostatne fungujúceho priestoru vybaveného verejnými
funkciami. Perspektívne sa uvažuje o prepojením tohto priestoru s podzemnými
podlažiami uličnej zástavby, a tak aj o vytvorení novej funkčnej vrstvy
mesta. Návrh je hľadaním vlastnej identity mesta so snahou využiť jeho danosti.
Myšlienka je identická s návrhom priestoru južného parku mesta. Poloha
súsošia sv. Trojice a pešia komunikácia je na súčasnej úrovni zachovaná.
Malý priestor pod základmi je využitý na výstavu historických artefaktov súvisiacich
s daným miestom. Súčasťou návrhu je i riešenie 49. rovnobežky.


The urban intervention consists in the reduction of the current urban
park level and so the creation of individual working spaces equipped
with public functions. The prospect considered is the connection of this
space with underground fl oors of the street’s built-up area and thus the
establishment of a new functional urban layer. The proposal is to look
for city self-identity along with the qualities given. The idea is identical
with the South urban park proposal. The group of statues location
and pedestrian communication at the current level is preserved. A mini
space beneath the foundations used for the exhibition of historical artifacts
is related to that location. Part of the proposal is also a 49th parallel
solution.

Poloha na mape

comments powered by Disqus