45

swing

Autor(i)
Ing. arch. Jozef Hudák
Ateliér
H2A | architects
www.h2aa.sk
Miesto/lokalita
Mestský park 13, 04001 Košice, Slovenská republika
Odhadovaná cena
150 eur / ks
swing

Hojdačka mestského parku v Košiciach. Nový prvok, ktorý z detstva
pozná hádam každý. Osadená do verejného priestranstva parku prístupná
všetkým visiac priamo z korún stromov. Pre deti ako objekt na hranie,
ktorý vytvára nové spomienky. Pre starých rodičov ako prostriedok
oživujúci dávne časy. Hojdačka zjednocujúca všetky vekové generácie
priamo v meste. Prostriedok nabádajúci k hre a oddychu. Vnášajúc do
parku pohyb a dynamiku pre opätovné prisvojenie si zelenej plochy.
Po zotmení neznámy svetielkujúci objekt, ktorý pri nočnej hre vytvára
dynamikou pohybu svetelné obrazce. Ako nosný prvok hojdačky
sú laná upevnené priamo ku kmeňom stromov. Sedadlo hojdačky je
vyhotovené z fl uorescenčného plastu v piatich farebných prevedeniach.
Jednotlivé objekty sú rozmiestnené po celom parku mesta Košice.
Tak poď sa pohojdať. Swing, swing…


A swing in Kosice City park. A new element, I guess almost everybody
knows it from childhood. It is fi tted in the Park public place available
to everybody, hanging directly from the treetops. It serves as a playing
area for children who will have new recollections. It is used by old
parents as a way of bringing back their childhood memories. The swing
unifi es generations of all ages directly in City park. The measures
encourage play and rest and brings motion and dynamics for to retake
a green city area in the park. After sunset, an unknown luminous object
creates light pictures by motion dynamics at a night game. The swing
bearing elements are ropes fastened directly to the Park trees. A swing
seat is made from fl uorescent plastic in fi ve colours. The buildings are
spread throughout the whole of the Košice city park. So come to swing,
swing, swing …

Poloha na mape

comments powered by Disqus