28

Výťah vs. padák

Autor(i)
Radoslav Jankovič
Ateliér
Look arch spol. s r.o.
www.lookarch.sk
Miesto/lokalita
Poštová 545/17, 04001 Košice - Staré Mesto-Staré Mesto, Slovenská republika
Odhadovaná cena
„VÝŠKA JEDNÉHO ZLATÉHO PADÁKU“
Výťah vs. padák

Návrh vypovedá o prístupe nevšímavého až arogantného vzťahu monopolnej
organizácie riadenej štátom k občanom so zdravotným postihnutím
aj mamičkám s kočíkmi.
Riešenie hovorí o vložení výťahovej technológie na pôvodné miesto
pilieru po jeho vybúraní s časťou vonkajšieho schodiska a nahradením
statickej funkcie pomocou rámovej oceľovej konštrukcie, ktorá je zabudovaná
dovnútra preskleného plášťa.


The proposal discusses an indifferent and arrogant attitude of the monopoly
organisation governed by state related to handicapped citizens
and to mothers with strollers in an option to create a barrier-free communication
into buildings for public.
The solution proposes the insertion of elevator technology into the original
place of the pillar after being pulled down with a part of the outer
staircase, replacing a static function with a steel frame construction
inbuilt into the interior of the glass exterior.

Poloha na mape

comments powered by Disqus