35

Park pri Rektoráte

Autor(i)
Ing.arch. Silvia Potkányová
Ateliér
S-projekt, Prešov
Miesto/lokalita
17. novembra 3724/15, Pedagogická Fakulta, 08001 Prešov, Slovenská republika
Odhadovaná cena
500.000 eur
Park pri Rektoráte

Nachádza sa medzi areálom PU a Torysou. V súčasnosti je to jedna
zo zelených plôch na mape mesta bez identity. Delí sa na tri plochy,
pričom len stredná je využitá ako športoviská. Cyklistický chodník
na druhej strane rieky je obľúbenou trasou na vychádzky, rekreačnú
cyklistiku a korčuľovanie. Návrh využitia parku chce oživiť okolie rieky,
doplniť funkcie, ktoré by dotvorili lokalitu ako miesto kultúrneho,
aktívneho i relaxačného pobytu. Funkčné objekty by boli voľne nasadené
do prostredia a tvorené z ekologických materiálov. Podporiť by
mali predovšetkým sezónne aktivity vonku, no boli by udržateľné aj
celoročne.


The park is situated between the area of PU and
Torysa River. It is one of the green areas of the
town without identity. It is divided into three areas
with the middle being used the most (sport centres).
A bicycle route on the other side of the river
is a favourite route used for recreational walks,
cycling and skating. The design of the park tries
to revive this side of the river, complementing the
functions which would make the locality a place
of cultural, recreational and relaxation. Functional
artifacts from eco materials would be freely placed
in the environment. They should primarily support
seasonal outdoor activities as well as provide easy
maintenance throughout the year.

Poloha na mape

comments powered by Disqus