73

Čítaj, kým čakáš

Autor(i)
Marek Šimai
Ateliér
študent architektúry
Miesto/lokalita
Námestie osloboditeľov 20, 04001 Košice, Slovenská republika
Odhadovaná cena
1000eur
Čítaj, kým čakáš

Častokrát počas dňa trávime na zastávkach MHD niekedy aj desiatky
minút čakaním, hlavne cez víkendy. Tento čas využívame všeliako:
rozhovormi, prešľapovaním z miesta na miesto, hraním sa s mobilom,
neustálym sledovaním hodiniek… Navrhovaný mestský zásah ponúka
ďalšiu z možností, ako tento čas využiť zmysluplne. Predstavte si, že by
ste prišli na zastávku a pokým by ste čakali na svoj dopravný prostriedok,
mali by ste možnosť prečítať si najznámejšie bestsellery, zbierku
básní alebo čerstvé noviny. Pokiaľ pre Vás tlačený text nie je príťažlivý
a ste technicky vyspelejší, pomocou zosnímania QR kódu do svojho mobilného
telefónu si prečítajte aspoň úrivok z ponúkanej knihy či novín.
A keď sa už Váš spoj bude blížiť k zastávke, jednoducho knihu odložte.
Nabudúce, keď opäť budete čakať, v čítaní môžete pokračovať. Avšak zapamätať
si, kde ste skončili, je už na Vás. Čo sa týka umiestnenia knižnice,
najvhodnejšie sú zastávky MHD nachádzajúce sa v centre mesta, na
ktorých sa počas dňa vystrieda najviac cestujúcich. Ako prvú zastávku
navrhujem Námestie osloboditeľov (smer Krajský súd) a neskôr, keď
sa zásah osvedčí, mohli by pribudnúť ďalšie knižnice na zastávkach
Mlynská bašta (smer Národné námestie) a Staničné námestie.


We are often spending tens of minutes waiting at the bus stop, especially
during weekends. We spend the time variously: talking, shuffl ing
from place to place, playing with a mobile phone, constantly checking
the time… The proposed urban intervention offers another possibility
of how to reasonably spend such time. Imagine that you come to
a bus stop and while you are waiting for your ride, you would have the
possibility to read famous bestsellers, a collection of poetry or a daily
newspaper. If the printed form of the text is not attractive enough
for you and you are technically more advanced, you can read at least
a passage from a book or newspaper on your mobile phone by capturing
the QR code. When you see your ride getting closer to the stop,
simply put the book back. You can continue your reading next time
while waiting. However, remembering where you stopped reading is
up to you. In terms of the placement of the library, the bus stops are
the most places in the town centre, where the most people pass by during
the day. As the fi rst bus stop I suggest “Námestie osloboditeľov”
(direction to County court) and later, when the intervention proves successful,
there could be more libraries at the bus stops “Mlynská bašta”
(direction to “Národné námestie”) and Railway and bus station.

Poloha na mape

comments powered by Disqus