15

Račí potok - revitalizácia

Autor(i)
Marek Šimai
Ateliér
študent architektúry
Miesto/lokalita
Na Kalvárii 3074/10, 04001 Košice - Sever, Slovenská republika
Odhadovaná cena
10000eur
Račí potok - revitalizácia

Cieľom môjho mestského zásahu je revitalizácia územia pri záhradkárskej
lokalite nazývaného Račí potok. Územie patrí pod mestskú časť
Sever. Vodný tok tvorí prítok Čičkovského potoka. Zásah by mal zaplniť
chýbajúce miesto na oddych svojho druhu v Košiciach. Došlo by k vytvoreniu
náučného chodníka, na ktorom by sa návštevníci dozvedeli viac
o živočíchoch, ktoré žijú v danom území. Zároveň by sa zriadili oddychové
časti s lavičkami, mólo na rybníku, v ktorom by bol obnovený
stav rýb z predchádzajúcich rokov. Samozrejme, bolo by nutné pristúpiť
k vyčisteniu územia od smetí a vyriešeniu otázky presťahovania spoluobčanov,
ktorí sa usadili neďaleko riešenej oblasti.


The aim of my urban intervention is the revitalization of an area near the
gardening site called “Račí potok”. The area belongs to the North District.
The creek itself is a branch of Čičkovský creek. The intervention should
fi ll up what is missing for recreation of this type in Košice. A nature trail
would be created, where visitors could learn more about the animals
living in such environment. At the same time, recreational parts with
benches would be built as well as a lake pier with the number of fi sh
restored from a couple of years ago in the lake. Of course, it would be
necessary to clean the whole area of trash and to solve the question of
moving citizens settled near this area.

Poloha na mape

comments powered by Disqus