81

TELEMOST

Autor(i)
Miroslav Janošo
Miesto/lokalita
Hlavná 74, 04001 Košice, Slovenská republika
Odhadovaná cena
25 000 €
TELEMOST

Telemost by mal spojiť Košice a Prešov prostredníctvom veľkoplošných
interaktívnych obrazoviek umiestnených na hlavných uliciach. Aktuálny
obraz by sa prenášal na monitory a okoloidúci by tak videli, čo sa
práve deje v druhom meste. Obraz by nefungoval len ako živá panoráma,
ale ľudia by mohli priamo komunikovať s obyvateľmi na druhej strane.


A telebridge should connect Košice and Prešov through large-scale
interactive screens placed on the main streets. The pictures would be
transported simultaneously, so the passerby would see what is going on
in the other town. It would not work just as a live panorama, as the people
could directly communicate with the citizens on the other side.

Poloha na mape

comments powered by Disqus