92

Architecture by LUNIK 9

Autor(i)
Architekt z Luníka 9
Ateliér
UzemnePlany.sk
www.uzemneplany.sk
Miesto/lokalita
Hrebendova 1025/3, 04011 Luník IX, Slovenská republika
Odhadovaná cena
2 týždne PPP
Architecture by LUNIK 9

Architektonické zásahy na Luníku
9 sú determinované obyvateľstvom
tohto unikátneho sídliska. Pred niekoľkými
rokmi prebehol pomerne
zásadný pilotný pokus o kreovanie,
či archi-demoláciu jedného z bytových
domov formou odstránenia vybraných
štítových fasádnych panelov.
Zásah mal silný mediálny ohlas.
Miestne obyvateľstvo preukázalo
silnú kreatívnu stránku a naznačilo
cestu, akou by sa toto sídlisko malo
uberať v budúcnosti. Návrh teda prináša
možnosti pre ďalšie, ešte smelšie
kreovanie tohto priestoru a jednotlivých
bytoviek v ňom. Podobne
pozitívne architektonické príklady
zo sveta môžeme nájsť napríklad
v americkom Miami, v Kolíne nad
Rýnom alebo na viacerých miestach
v Holandsku.


Architecture interventions in Lunik 9 are determined
directly by the citizens of this unique housing
estate. A few years ago a serious attempt to transform
or demolish one of the residential buildings
was made through the removal of selected gable
and façade panels. The intervention had a strong
media response. The local citizenship showed
a strongly creative side and indicated a way which
the housing estate should follow in the future. The
suggestion therefore raises possibilities for another,
even bolder, transformation of this place and its
particular residential buildings. Similarly positive
architectural examples from other places in the
world can be found, for instance in Miami, Cologne,
or in many other places in the Netherlands.

Poloha na mape

comments powered by Disqus