13

Návrat vody

Autor(i)
Michal Burák
Ateliér
Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.
www.atriumstudio.sk
Miesto/lokalita
Štefánikova 906/5, 04001 Košice - Staré Mesto-Staré Mesto, Slovenská republika
Odhadovaná cena
1 000 000 €
Návrat vody

Voda na Mlynský náhon sa dá vrátiť, a pritom aj doprava môže ostať
funkčná ako doteraz. Stačí vytvoriť bazén hlboký 1 m, nesený na pilieroch
a nosníkoch po krajoch, napustiť ho vodou a návrat do atmosféry
rokov minulých je tu. Doprava ostane plne funkčná, vodný svet nad
ňou tiež.


Water can return while transport will stay functional as it has. Simply
create a pool one metre deep, held by pliers and beams at the edges,
fi ll it with water and a return to the atmosphere of past years is here.
Transport will stay fully functional, as well as the water world above it.

Poloha na mape

comments powered by Disqus