52

Lezecká stena ANIČKA

Autor(i)
Michal Burák
Ateliér
Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.
www.atriumstudio.sk
Miesto/lokalita
Pod šiancom 5, 04001 Košice - Sever, Slovenská republika
Odhadovaná cena
25 000 €
Lezecká stena ANIČKA

Nevyužitý stožiar bývalej lanovky Bankov-Magnezitka sa dá za veľmi
malé peniaze transformovať na športovú lezeckú stenu. Stožiar
nesie len lanové a žiadne elektrické káble. Dostatočná výška steny,
priehradová konštrukcia stožiara umožňujúca ľahkú montáž obkladu,
umiestnenie priamo v rekreačnom areáli Aničky, pešo a bicyklom
sa môžu ľahko sprístupniť. Navyše postupnou výstavbou viacerých
lezeckých stien v KE (na Jazere, KVP, Severe a v Čermeli) vzniká silný
a jedinečný systém športového vyžitia umožňujúceho postupné
rozšírenie o ďalšie atrakcie a sprievodné podujatia aj medzinárodného
charakteru.


The unused mast of the former funicular Bankov-Magnezitka can
be transformed into a sport climbing wall very cheaply. The mast
does not carry any electric cables, only rope. The design presents
an adequate height for the wall. The dam mast construction enables
easy tiling and a direct position in the recreational area of “Anička”
which is pretty accessible by bicycle or on foot. Moreover, with the
eventual implementation of numerous climbing walls in KE – “Jazero”,
KVP, the North District and in “Čermel”, a strong and unique system
for practising the sport, enabling the continuous expansion with
other attractions and accompanying events of even an international
character, is being formed.

Poloha na mape

comments powered by Disqus