99

VRANO de KONOVO

Autor(i)
Marek Dubiel
Ateliér
Architektonické štúdio Atrium
www.atriumstudio.sk
Miesto/lokalita
68, 04443 Budimír, Slovenská republika
Odhadovaná cena
30 miliónov eur
VRANO de KONOVO

VRANOdeKONOVO je medzimestský okruh na rozhraní Košického
a Prešovského kraja. Bude to ten najkomplexnejší test jazdeckých
schopností aký môže pilot počas života absolvovať. Špecifi cké je pre
okruh jeho trasovanie, striedanie ostrých zákrut s rovinkami, ktoré
ženú pilotov na stupeň víťazov.


Vrano de Konovo, inter-city racing track, situated on the boundary
between Kosicky a Presovsky Kraj, will be the ultimate test for racing
skills, specially designed to challenge the driver because of its
unique track.

Poloha na mape

comments powered by Disqus