98

VRANOKOŇOVO LINEAR ACCELERATOR COMPLEX

Autor(i)
Albert Einštein 2
Ateliér
Inštitút pre rozvoj jadrovej a časticovej fyziky na Slovensku
www.uzemneplany.sk
Miesto/lokalita
E50, 08201 Drienovská Nová Ves, Slovenská republika
Odhadovaná cena
120 000 000 €
VRANOKOŇOVO LINEAR ACCELERATOR COMPLEX

Jediný a najväčší lineárny urýchľovač častíc, podobný tomu
v CERN-e, ktorý je však kruhový a teda výkonnejší, s potenciálom
nájsť skutočný pôvod vzniku vesmíru. Bol by postavený pod diaľnicou
spájajúcou Košice s Prešovom.


The only and the largest linear particle accelerator (linac), similar to
CERN, which is circular and therefore more powerful, with the potential
to fi nd the true origin of the universe. Linac would be built under
the highway linking Košice and Prešov.

Poloha na mape

comments powered by Disqus