94

Revitalizácia (d)obytnej zóny

Autor(i)
Marek Bakalár
Ateliér
Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.
www.atriumstudio.sk
Miesto/lokalita
Hrebendova 1015/8, 04011 Luník IX, Slovenská republika
Odhadovaná cena
50 000 €
Revitalizácia (d)obytnej zóny

Zhoďme vybývané paneláky a postavme
modernú architektúru. Kontajnerová
architektúra je dnes moderný
a progresívny spôsob riešenia aj bytovej
výstavby. Rýchly, masovo zaujímavý
a univerzálny. Už len nájsť kontajnery
z nerozoberateľného materiálu, žeby
z čínskeho plastu? A ešte jedna výhoda:
keď treba, stačí ich len naplnené zavrieť
a nalodiť.


Let´s unbuild old apartment buildings
and let´s build modern architecture.
Container architecture is now a modern
and progressive way of dealing with housing.
Fast, interesting for many people,
versatile and universal. The only thing
to do is to fi nd an undetachable container…
maybe Chinese plastic.
And one more advantage, if necessary,
you can just close it and board…

Poloha na mape

comments powered by Disqus