4

TUNEL GALLERY

Autor(i)
Marek Ganz, Marek Dubiel
Ateliér
Architektonické štúdio Atrium
www.atriumstudio.sk
Miesto/lokalita
Kostolianska cesta, 04013 Košice - Sever, Slovenská republika
Odhadovaná cena
75 tisíc eur
TUNEL GALLERY

Starý železničný tunel, ktorý sa nachádza na Ťahanovciach
v Košiciach bol vybudovaný v roku 1870 a používal sa do roku
1955. Do roku 1989 bol využívaný ako sklad ovocia a zeleniny, odvtedy
chátra a nemá žiadne aktívne využitie, pritom v sebe skrýva
obrovský potenciál. Jeho poloha je lákavá, keďže sa nachádza iba
1,3 km od železničnej zastávky Ťahanovce, v blízkosti Hornádu.
Navrhujeme preto revitalizovať a upraviť rozptylové plochy pred
vstupmi do tunela, ktoré by sa mohli využívať na voľno-časové
aktivity, ako aj celý interiér tunela, ktorý tým nadobudne aj novú
funkciu „galérie“, čím využijeme jeho potenciál. Dĺžka galérie je
jedinečná, má 277,4 metrov a bude zameraná na všetky druhy
umenia od klasických inštalácií cez multimediálne až po experimentálne
umenie. Galéria týchto rozmerov a atmosféry bude na
Slovensku unikátna.


Old train tunnel, situated in Tahanovce, Kosice, built in 187? and
used until 1955. The tunnel was used for vegetable and fruit storage
until 1989 and has been abandoned since then. The place is not used,
despite its huge potential; the location is very close to Tahanovce
and to the river Hornad. Therefore, we encourage the complete revitalization
of its surroundings, especially the entrance, but also the
interior , primarily used as gallery, in addition, exhibitions and concerts
will take place in this tunnel. The gallery is unusual due to its
length – 277.4 metres which enables the display of many kinds of art,
from throughout time, classic pieces as well as multimedia, or experimental
art. A gallery of its kind will be priceless for Slovakia.

Poloha na mape

comments powered by Disqus