79

Vraňare vs. koňare

Autor(i)
MBMGTE
Ateliér
PEANUTS STUDIO
wwww.peanuts.sk
Miesto/lokalita
Zvonárska 153/17, 04001 Košice - Staré Mesto-Staré Mesto, Slovenská republika
Odhadovaná cena
2000 za jedného koňa a 2000 za 3 vrany
Vraňare vs. koňare

Rozložme logo vranokoňova tak, aby sme koňa osedlali na Zvonárskej
v Košiciach a vrano-preliezačky voľne rozložili na Hlavnej ulici v Prešove.
Symbolicky tým podpíšeme pakt veľkého priateľstva. Prešovčatá
by sa chodili kochať koňmi v Košiciach a Košické vrany by robili dobré
meno Košičanom a tešili by Prešovské dietky.


Let’s split the logo of Vranokonovo so we can put a saddle on a horse on
Zvonarska Street in Kosice and so we can spread out crow jungle gyms
freely on Hlavna Street in Presov. Symbolically, we sign a treaty of great
friendship :). Presov children would come to enjoy the horse in Kosice,
and crows from Kosice would enhance the good name of people from
Kosice and they would also amuse Presov children.

Poloha na mape

comments powered by Disqus