44

Rozhojdaj sa!

Autor(i)
Jakub Lenart
Ateliér
FU TU Ke
Miesto/lokalita
Tyršovo nábrežie 1675/1, 04001 Košice - Staré Mesto-Staré Mesto, Slovenská republika
Odhadovaná cena
5 eur
Rozhojdaj sa!

Nielen pri zanedbanom mlynskom náhone sú v Košiciach stromy.
Snaha o skultúrnenie okolia mesta by malo byť samozrejmosťou aj
v radoch mladých ľudí. Strom – archetyp – príroda. Hojdačka – romantika – akcia. Príď – kultivuj – zostroj – zaves – rozhojdaj sa!


The trees in Kosice are not only near the neglected millrace. The cultivation
of its surroundings should be a commonplace even among
young people. A tree – an archetype – nature. A Swing – romanticism

  • action. Come, cultivate, construct, hang up, start swinging!

Poloha na mape

comments powered by Disqus