65

Za dažďa v čistom...

Autor(i)
Zuzana Trenčáková, Ľubomír Giertl, Pavol Šebro
Ateliér
TUKE Stavebná fakulta
Miesto/lokalita
Štúrova 15-21, 04001 Košice, Slovenská republika
Odhadovaná cena
odhad 4000 € na jednu zastávku
Za dažďa v čistom...

Cieľom návrhu je vylepšenie všetkých električkových zastávok, ktoré
majú priamy kontakt s cestnou komunikáciou. Problémom je, že za
daždivého počasia si len máloktorý vodič uvedomuje, že na zastávke
stoja ľudia, ktorí sa potrebujú dostať v čistom oblečení do práce alebo do
školy. Vďaka ich neohľaduplnému správaniu skončí táto voda z kolies
na cestujúcich. Preto sme sa rozhodli pre úpravu zastávok. Navrhujeme
zabezpečenie spodnej časti zastávky vhodným materiálom napr.
plexisklom, aby sa zabránilo ošpliechaniu cestujúcich. Ďalším návrhom
je prístrešok na zastávku, ako ochrana pred nepriaznivým počasím,
nakoľko sú zastávky dosť úzke a je problém prejsť s dvoma dáždnikmi
vedľa seba, nie to ešte keď ľudia nastupujú a vystupujú. Určite by sa tým
predišlo viacerým stresovým situáciám, ktoré pritom vznikajú. Celý návrh
je ladený vo farbách modrej a žltej keďže sú to farby jednak mesta
Košice a jednak Dopravného podniku mesta Košice.


The aim of the proposal is to improve all the tram stops that have direct
contact with transport communication. The problem is that during rainy
weather only a few drivers realize that there are people standing at the
stops that need to get to work or to school in clean clothes. Due to this
carelessness water from the wheels splashes the passengers. That is
why we have decided on the improvement of the tram stops. We suggest
securing the bottom part of the tram stops with appropriate material, for
example plexiglass for the preventing passengers being being splattered.
Another proposal is a shelter for tram stops as a protection against
bad weather because they are very narrow and it is problematic to walk
side by side with two umbrellas, not to mention when people are getting
in and out. Certainly that would prevent various stressful situations
arising in such situations. The entire design is in colours of blue and
yellow since those are the colours of Kosice, on the one hand, and of the
Dopravný podnik mesta Košice transit company, on the other hand.

Poloha na mape

comments powered by Disqus