84

Lipová lavička

Autor(i)
Marek Koribský
Ateliér
Architektonický ateliér III.
Miesto/lokalita
Komenského 66/60, 04001 Košice - Sever, Slovenská republika
Odhadovaná cena
250 €
Lipová lavička

Neekologický prístup navrhovateľov cyklotrasy kvôli 100 ročnej lipe
pred kolaudáciou obišli lipu novým cyklochodníkom. Po kolaudácii lipu
vyrúbali. Obchádzka ostala, strom je preč.
Možným riešením obchádzky chodníka okolo kedysi 100 ročnej lipy,
ktorú nezmyselne vyrúbali je návrh lavičky , ktorá bude pripomínať že
kedysi tu stála krásna stará lipa.


The approach of the proposers of the cycle route was non-ecological.
Before offi cial approval, the 100 year old linden was bypassed by the
new cycle path. After approval the linden was cut down. The bypass
has remained while the linden has gone.
A possible solution for the bypass around the then 100 year old linden
which was unreasonably cut down is the proposal that a bench
to remind us that once there was a beautiful old linden.

Poloha na mape

comments powered by Disqus