89

Vodná stena

Autor(i)
Bc. Erika Haboráková, Bc. Zuzana Fehérová
Miesto/lokalita
Štefánikova 2-6, 04001 Košice, Slovenská republika
Odhadovaná cena
1x2m=670 Eur
Vodná stena

Vráťme vodu tam, kam patrí! V minulosti Hornád, v prítomnosti betónový
múr a v budúcnosti vodná stena, symbolizujúca minulosť.
Ide o svietiacu vodnú stenu, ktorej vymoženosťou je, okrem iného, aj
vytváranie textu pomocou vzduchových bubliniek. Ten by mohol informovať
o kultúrnych podujatiach v oproti stojacej Kunsthalle.


Let’s put water where it belongs! In the past there was the Hornad river,
presently there is a concrete wall and in the future it could be a water
wall, symbolizing the past. It is a luminous bubble wall that would be
situated on the existing concrete wall. It would also be suitable for creating
a text by means of air bubbles that could point out the cultural
events across the road in the Kuntshalle.

Poloha na mape

comments powered by Disqus