53

Revitalizacia okolia steel arény

Autor(i)
Bc. Slavomír Socha, Bc. Ján Sova
Miesto/lokalita
Štúrova, 04001 Košice - Západ, Slovenská republika
Revitalizacia okolia steel arény

Revitalizácia územia je zameraná na aktívne využitie okolia
Steel Arény. Návštevníkom sa umožní aktívne oddýchnuť
si na horolozeckej stene na parkovacom dome. Ďalšou možnosťou
oddychu je spríjemnenie večera prehliadkou, koncertom
či divadlom na streche parkovacieho domu. Strecha
okrem iného umožňuje aj využitie na športové účely. Stači len
osadiť mobilné koše alebo brány a vznikne priestor pre streetball
alebo futbalovú miniligu. V neposlednom rade je možnosť
oddychu na lavičkách s vyhľadom na večernú krásu
Košíc z voľného priestranstva v blízkosti parkovacieho domu.


The revitalisation of the area is focused on the active use of the Steel Arena surroundings.
Visitors will be able to relax activelyon a climbing wall in the parking facility. Another
possibility for relaxation would be to sweeten an evening with a tour, concert or a theatrical
performance on the parking garage roof. The roof can also be used for sport. It only
takes the positioning of some mobile baskets or goals there and a place for streetball or
a football mini league is created. Last but not least, there is also the possibility for relaxation
on the benches with a view of the evening beauty of Kosice from the open space
near the parking facility.

Poloha na mape

comments powered by Disqus