56

Vylepšenie študentských priestorov

Autor(i)
Alena Krempaská, Peter Nemec
Miesto/lokalita
Jedlíkova 1379/5, 04011 Košice - Západ, Slovenská republika
Odhadovaná cena
30 000€

Semestrálna práca

Škola
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta
Stavebná fakulta
Konzultant
Ing. arch. Rastislav ROZMAN
Vylepšenie študentských priestorov

Vylepšiť vzhľad priestoru pred internátmi na Jedlíkovej 5. Zrealizovať na voľnej ploche multifunkčné ihriska a vedľa nich menší park na relaxáciu pre študentov.

Poloha na mape

comments powered by Disqus