59

Boulevard Levočská

Autor(i)
Dipl.-Ing. Rudolf Kozlai
Ateliér
S-projekt
www.sprojekt.sk
Miesto/lokalita
Levočská 11, 08001 Prešov, Slovenská republika
Odhadovaná cena
70 000 €
Boulevard Levočská

Levočská ulica je hlavným dopravným ťahom cez mesto. Už nás nebaví
pozerať sa na zeleň. Nechceme viac odpratávať spadnuté lístie.
Čo nám tu naozaj chýba, sú priestorovo otvorené nedefi nované
priestranstvá. Chceme adrenalín a stres z okoloidúcich nákladiakov.
Návrh počíta s vyrúbaním vysokých stromov v stredovom páse od
Bosákovej banky po železničné priecestie. V ďalšom kroku sa pristúpi
k odstráneniu pásu zelene a kríkov na oboch stranách cesty. Vážne ;)


Levocska Street is a main thoroughfare of
the city. We are not interested in looking
at greenness anymore, we do not want to
clear away fallen leaves. What we really
miss here are open spatially undefi ned
areas. We want the adrenalin and tension
of the passing trucks. The proposal consists
of cutting down of a few high trees in
the central zone from the Bosakova Bank
to the railway crossing. The subsequent
step would be the removal of the green
zone and bushes from the pavement side
and from the both sides of the road.

Poloha na mape

comments powered by Disqus