74

..DÍVAJ SA POD NOHY!!

Autor(i)
Michaela Borodáčová, Tatiana Vozárová
Miesto/lokalita
Hlavná 2987/90, 08001 Prešov, Slovenská republika
Odhadovaná cena
432,10
..DÍVAJ SA POD NOHY!!

Dokáže prostredie ovplyvňovať ľudské podvedomie natoľko, aby v ňom
chtiac-nechtiac zanechalo istú náuku, a to napríklad v prospech poukazovania
na historicky významné stavby, veci?
Tak ako hollywoodsky chodník slávy je chodníkom osobností, ktoré vo svete
čosi znamenajú, resp. znamenali, tak aj tento zásah má byť chodníkom stavieb,
ktoré si zaslúžia istú pozornosť. Stop násilnému spôsobu, stop textom
a tabuľkám zaťažujúcim samotnú stavbu, stop farebným akcentom na fasádach!
Minimálne výrazný akt, využívajúci primárnu ľudskú vlastnosť, ktorú
nadobudli životom počúvajúc to od útleho detstva: Dívaj sa pod nohy!
Či chceme, či nechceme, dívame sa! Tak prečo to nevyužiť v prospech rozvíjania
znalostí o svojom rodnom meste?
Zásahom majú byť nenápadné, harmóniu a výzor Hlavnej ulice nerušiace
nápisy na kamenných dlažbách pred samotnými významnými budovami.
Stručné a výstižné. Nejde nám o tvorbu dlhých, náučných a zároveň nudných
textov. My skôr poskytujeme príležitosť a to ostatné nechávame na
ľuďoch. Ak má niekto záujem, nájde si o tom viac.
Miesta použitia tohto princípu sú mnohé, no my sa zameriavame práve na
to miesto, ktoré si to zaslúži, a kde deň čo deň prejde tisíce ľudí a hlavne
na pešo!


Is the environment capable of infl uencing the human subconscious to
such an extent that it would, willingly or unwillingly, provide for the
acquisition of knowledge…knowledge about signifi cant historical monuments,
items…???
As well as the Hollywood Walk of Fame bearing the names of personalities
who are/were famous all around the world, this action should result
in a “walk of constructions” deserving attention. Let us stop unnatural
practices, let us eliminate the usage of info tables and colourful placards
which burden the construction itself! Instead, Watch Your Step! A quite
ordinary action employing the primary human qualities acquired during
a lifetime, starting at a very early stage of life.
Either intentionally or unintentionally… we watch! So why don’t we use it
for the purpose of widening knowledge about our hometown??
The result of this action would be unnoticeable inscriptions which do
not interfere with the harmony and visual aspect of Hlavná street. These
brief and concise inscriptions will be written on the stone paving in
front of signifi cant constructions. We are not attempting to create long,
technical and demanding texts which bore people. We provide an opportunity
and leave the rest up to the people. If someone is interested, he/
she will look up more information.
The places where this principle could be applied are numerous, but we
focus on the place which deserves the greatest attention and where thousands
of people walk! Every day.

Poloha na mape

comments powered by Disqus