9

Veža_Prešov

Autor(i)
Ing.Arch. Ochotnický Matej
Ateliér
AIS-PO s.r.o.
www.ais-po.sk
Miesto/lokalita
Metodova 3345/17, 08001 Prešov, Slovenská republika
Odhadovaná cena
150 000,- eur
Veža_Prešov

Veža na Námestí národného povstania, v časti Táborisko nad centrom
mesta. Kedysi bola lákadlom pre turistov, slúžila aj ako vyhliadková veža.
Dnes táto budova chátra a jej ďalší osud je neistý. Práve toto je vhodná
príležitosť oživiť tento, pre Prešovčanov, významný objekt a pripomenúť
ho aj kompetentným.
Vežu postavili v prvej polovici minulého storočia ako vodárenskú. Autorom
projektu bol Viliam Glasz. Stojí na najvyššom bode štvrte Táborisko.
Neskôr stratila svoju funkciu. Po prestavbe a dostavbe 1.N.P. v nej bola
kaviareň a na krátky čas slúžila aj ako vyhliadková.
Návrh prezentuje možnosť ako prestavbou dosiahnuť zvýšený spoločenský
záujem o túto stavbu, a to prinavrátením pôvodných proporcií
samotnej stavbe veži (odstránením nefunkčnej presklenej vyhliadkovej
časti a kaviarne v úrovni prvého nadzemného podlažia) a vytvorením
samostatného priestoru obopínajúceho vežu v úrovni druhého nadzemného
podlažia, ktorý by slúžil výstavným účelom. Fakt, že táto stavba je
situovaná na najvyššom bode mestskej štvrte a zároveň ukončuje veľmi
silnú os pretínajúcu cez Hlavnú ulicu celé mesto, predurčuje stavbu k vyhliadkovému
účelu. Táto kombinácia pôvodného objektu veže a nového
objektu galérie by priniesla fúziu histórie a moderny.


The tower located on Námestie národného povstania Square, Táborisko
city ward. It used to be an attraction for tourists and also functioned as
an observation tower. Nowadays the construction is slowly falling into
disrepair and its future is hard to predict. Therefore there is a possibility
to take a chance and renew the building which is very important for
Prešov residents and to bring to the attention of people who might be interested
in it.
The tower was built in the fi rst half of the previous century as a watertower.
The initiator of the project was Viliam Glasz. It stands at the highest
point of Táborisko city ward. Later it lost its original function. After
the reconstruction and completion of 1.N.P., a café was opened there and
for a short time it also functioned as an observation tower.
The design shows how to increase social interest in this construction.
First, it is necessary to restore the tower to its original shape and dimensions
by removing the dysfunctional glassed-in observatory part and
part of the café on the fi rst fl oor. Secondly, it is also necessary to create a
separate space round the tower on the second fl oor, which would be used
for exhibitions. The fact that the construction is located at the highest
point of the city ward and at the end of a prominent axis which bisects the
city through Hlavná street predisposes it to function as an observation
spot. Such a combination of the original tower construction and a new
gallery section would introduce a fusion of history and modernity.

Poloha na mape

comments powered by Disqus