76

Rekreačná oblasť Borkút Prešov

Autor(i)
Ing. arch. Ľuba Koľová
Miesto/lokalita
Borkút Prešov, Slovenská republika
Odhadovaná cena
750 000 €

Semestrálna práca

Škola
TUKE
Fakulta
Fakulta umení
Konzultant
Akad. arch. Ing. Karol Gregor, Ing. arch. Andrea Bočková
Rekreačná oblasť Borkút Prešov

Pozemok je situovaný v zalesnenej rekreačnej oblasti Borkút v okolí
Prešova. Územím preteká potok, ktorý sa vlieva do jazierka. Práve
ten je inšpiráciou pre vytvorenie suchého koryta s oddychovými zónami.
Suchý chodník sa tiahne od minerálneho prameňa a tiež sa
vlieva do jazierka.
Tu sa stretáva človek s prírodou. Kontakt prísnej geometrickej hmoty,
rekreačnej budovy a voľne sa vlniaceho potoka. Voda si razí cestu
pomedzi dve hrdzavé platne pretínajúce budovu. Symbolom prepojenosti
človeka s prírodou je začlenenie potoka do interiéru a jeho
prirodzené pokračovanie na druhú stranu medzi obytné bunky.
Objekt slúži ako čajovňa s reštauráciou a tanečným parketom.
Na druhom podlaží sú izby na prechodné bývanie so zimnými
záhradami.
V rekreačnom objekte sú použité materiály ako oceľ, drevo, sklo
a Cor-ten.


The land is situated in the wooded recreational area, Borkút, in
Prešov. A brook fl ows through the area and into a small lake which
suggests an idea for the creation of dry bed with rest areas. A dry
pathway runs all the way from mineral spring which also fl ows into
the lake.
Here people meet nature. It is a place of contact between the strictly
geometric shape of recreational building and the freely fl owing brook.
Water makes its way between two rusty plates crossing the building.
A symbol representing the interconnection between man and
nature is expressed via the inclusion of the brook in the interior and
its subsequent re-emergence and fl owing to the other side among
residential units.
There is a tea shop with a restaurant and a dance fl oor inside the
building. The rooms with winter gardens to stay in have been designed
to occupy the second fl oor. Materials such as steel, wood, glass
and Cor-ten have been used inside the recreational building.

Poloha na mape

comments powered by Disqus