95

Záplava, Twincity Košice-Prešov

Autor(i)
Ing. arch. Ľuba Koľová
Miesto/lokalita
Košice-Prešov, Slovenská republika
Odhadovaná cena
nevyčísliteľná

Semestrálna práca

Škola
TUKE
Fakulta
Fakulte umení
Konzultant
Arch. Mag.arch. Lukas Goebl, Dipl. Ing. Oliver Ulrich
Záplava, Twincity Košice-Prešov

Naozaj je pre nás záplava takou katastrofou? Čo keby sa nám z nej podarilo
čosi vyťažiť?
Riešenie: oddych na pobreží jazera.
Medzi Košicami a Prešovom vytvára rieka Torysa záplavové územie.
Na takýchto miestach sa stavať nesmie. Ako teda prepojiť Košice a Prešov?
Zaplavíme záplavové územie a hladinu dvihneme ešte vyššie, nech z nej
máme nejaký osoh. Dediny sa samy postupne presťahujú na pobrežie
a v lukratívnej rekreačnej oblasti s veľkou vodnou plochou začnú v blízkej
dobe vznikať nové a nové sídla. A turizmus rastie a rastie. A všetci sme
šťastní…
…ale to je samozrejme vízia na niekoľko stoviek rokov.


Is a fl ood really such a catastrophe for us? What if we found the way to
benefi t somehow from the fl ood? A solution=relaxation on the lake shore.
The area between Košice and Prešov has been transformed into a fl ood
zone by the Torysa River. It is forbidden to build on such zones. So how
can we connect Košice with Prešov?
We can inundate the fl ood zone to increase the water level even more for
the purpose of profi t. The villages will eventually be transferred to the
shore and brand new settlements will be created on luxurious recreational
zone comprising a large water area.
Tourism will booms and we are all happy..... but the idea certainly requires
hundreds of years to be implemented.

Poloha na mape

comments powered by Disqus