3

VYLEZ (MI) NA SILO

Autor(i)
Ján OLEXÍK / Matúš GIBALA
Ateliér
FUTUKE
Miesto/lokalita
Magnezitárska 3573/9, 04013 Sídlisko Ťahanovce, Slovenská republika
Odhadovaná cena
99 999 €
VYLEZ (MI) NA SILO

Zanedbaný areál magnezitky je vďačnou témou na zásah. Jestvujúce priestory poskytujú
možnosti na rôznorodé využitie. V našom návrhu sme sa rozhodli pretransformovať masívne
konštrukcie betónových síl na umelé „masívy“ poskytujúce priestor lezeckým športom. Navrhujeme
vytvoriť na jednej časti nádrží boulderingové steny, kým druhú polovicu je možné v
zime pretvoriť na umelý ľadopád, vďaka čomu si lezci prídu na svoje aj v zimných mesiacoch.
Pre tento účel možno využiť bezprostrednú blízkosť Hornádu. Návrh poukazuje na skutočnosť,
že z magnezitky sa dá zachovať viac než len komín.


The deserted magnesite factory area is
a perfect spot for intervention. There are
many ways to use the existing buildings.
Our design tries to transform the massive
concrete constructions into artificial “massifs”
which would be used for wall climbing.
It further suggests making bouldering
walls from one half of the tanks and using
the other half to make an icefall which
would provide an opportunity for climbing
even during winter. The close proximity of
the Hornad river would make it possible to
implement the idea. We want to show that
it is possible to preserve more than just
the chimney of the factory.

Poloha na mape

comments powered by Disqus