75

Hlavný vstup _ Caraffova väznica

Autor(i)
Ing.Arch. Ochotnický Matej
Ateliér
AIS_PO s.r.o., Prešov
www.ais-po.sk
Miesto/lokalita
Hlavná 2, 08001 Prešov, Slovenská republika
Odhadovaná cena
5000,- eur
Hlavný vstup _ Caraffova väznica

Pri budove s funkčnou náplňou galérie, ako má nedávno zrekonštruovaná
historická budova Caraffovej väznice, by nemal chýbať „akcent“ na
tak dôležitý prvok ako je hlavný vstup. Niekoľko mesiacov fungovania
novej galérie potvrdilo absenciu výrazného priestorového prvku, ktorý
by zvýraznil a upozornil na hlavný vstup do tohto objektu. Pre návštevníkov
je zvlášť mätúci fakt, že tento priestor je prístupný z dvoch miest,
ale iba jeden vstup je určený pre verejnosť. Návrh rieši tento problém
umiestnením výrazného priestorového a farebného prvku, ktorý zároveň
plní funkciu zastrešenia. Guľový prvok hlavného vstupu má na prvý pohľad
zaujať a pritiahnuť pozornosť návštevníkov a okoloidúcich.


Where a building functions as a gallery, the emphasis should defi nitely
be placed on the main entrance. This is the case with the Caraffa
prison which has recently been reconstructed. The few months the
gallery has operated has confi rmed the absence of a spatial element
which would point and draw people´s attention to the main entrance
of the gallery. What is confusing for visitors is the fact that there
are two entrances to the gallery but only one is meant for the public.
The design solves the problem by placing aprominent and colourful
spatial element which simultaneously provides the gallery with a roof.
A globular element above the main entrance is supposed to capture
and draw the attention of visitors and passers-by.

Poloha na mape

comments powered by Disqus