43

Kopček - prírodné ihrisko

Autor(i)
Samuel Velebný
Ateliér
Fakulta umení Košice
Miesto/lokalita
Zuzkin Park 458/4, 04011 Košice - Západ, Slovenská republika
Odhadovaná cena
5 000 €
Kopček - prírodné ihrisko

Ihriská, tak ako ich v našich mestách poznáme, neposkytujú deťom ani
zďaleka toľko možností na kreatívnu hru rozvíjajúcu ich osobnosti ako hranie
sa v prírode. Keďže žijeme v mestách, prečo nespojiť hranie sa v prírode
s hraním sa pred domom? Prírodné ihriská sú svetovým trendom, ktorý
má vo vyspelejších krajinách svoje pevné základy a je len na nás, kedy
začneme pre našich potomkov robiť v tomto smere niečo viac.


Playgrounds in our modern cities do not provide children with enough
opportunities for creative play developing their personalities as playing
outdoors does. However, since we live in cities, why not join playing outdoors
with the possibility to play in front of one’s home? Natural playgrounds
represent a global trend having solid foundations in more developed countries
and it is just up to us if we begin to do a bit more in this direction also
for our children.

Poloha na mape

comments powered by Disqus