70

Festiválové námestie - Zastávka Amfiteáter

Autor(i)
Zoltán Kovács
Ateliér
TUKE SvF
Miesto/lokalita
Festivalové námestie, 04001 Košice, Slovenská republika
Festiválové námestie - Zastávka Amfiteáter

Priestor medzi zastávkami električiek je v súčasnosti zanedbané územie. Slúži ako parkovisko, pričom na tomto námestí je ich viacero. Chodníky sú navrhnuté akceptovaním prirodzených peších trás a s dôrazom na maximalizáciu zelených plôch.

Poloha na mape

comments powered by Disqus