61

Spojenie mesta a kalvárie

Autor(i)
Dipl.-Ing. Rudolf Kozlai
Ateliér
S-projekt
www.sprojekt.sk
Miesto/lokalita
Kúpeľná 7, 08001 Prešov, Slovenská republika
Odhadovaná cena
500 000 €
Spojenie mesta a kalvárie

Myšlienka zásahu je jednoduchá: zámerom je prepojiť centrum mesta
a cirkevnú pamiatku s pekným výhľadom, kalváriu. Návrh takisto spája
a umocňuje puto medzi univerzitou a týmito dvoma miestami. V rámci
spojnice sú identifi kované miesta, ktoré majú rozvojový potenciál do
budúcnosti.


The idea is to connect the city centre and the church monument, Calvary
that has a wonderful overlooking view. The idea connects and reinforces
the relationship between the university and these places. A connecting
line identifi es places that have a potential for the future.

Poloha na mape

comments powered by Disqus